Onderwijsteam 

Directie
Lia Rosa Gostaldo - Directeur
Marije van Tol - Adjunct-directeur

Onderwijs Ondersteunend personeel
Luz Elena Carrero - Secretariaat
Sandra Koops - Conciërge
Erwin den Hartog - Onderwijsondersteuner (op vrijwillige basis)
John Van den Berg - Conciërge (op vrijwillige basis)
 
Interne begeleiding
Marjan Bruning - Intern Begeleider 1-4
Angelique Koster- Intern Begeleider 4-8

Teamleiders
Joly van Meurs - Teamleider Onderbouw
Daisy Ringma -  Teamleider Middenbouw
Reinouw Kingma / Franca Rieteco - Teamleider Bovenbouw

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Sijmen van Haselen
 
Motorisch trainer
Joly van Meurs

Onderwijskundig ICT-coördinator
Joery van der Maas
 
Daltoncoödinator
Franca Rieteco

Programmaleiders Wetenschap en techniek
Daisy Ringma
Franca Rieteco
Marije van Tol