Algemene informatie

Katholieke Basisschool voor Daltononderwijs De Droomspiegel is een basisschool die vanuit de katholieke grondslag lesgeeft op basis van een aantal daltonprincipes. Deze principes kunt u in de onderliggende pagina’s terugvinden en geven u een globaal beeld van de wijze waarop er op onze school gewerkt wordt.