De oudervereniging bestaat uit alle ouders en verzorgers van leerlingen van de Droomspiegel.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit enthousiaste groep ouders die zich inzet voor de organisatie van diverse activiteiten op school. Denk daarbij aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, de avond4daagse en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje.

Om al deze activiteiten te kunnen organiseren vragen we alle ouders een ouderbijdrage te doen. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat voor schooljaar 2023-2024 uit de volgende ouders:
Dagelijks Bestuur:

Angelique Broekhuizen – Voorzitter

Eric van Bree – Penningmeester

Whitney Klein – Secretaris

Overige bestuursleden:

Mallory Alvares

Nahal Villavisencio

Mirjam van Kampen

Nathalie Boere

Nancy Hoogendijk de Vries

Svenja Roders

Leonie Douma – Boere

Evan Jongmans

Chanel Corte

Met vriendelijke groeten,

Heeft u vragen aan de oudervereniging of wilt u helpen bijéén van de activiteiten stuur dan een mail naar ov@droomspiegel.nl

Downloads