De oudervereniging bestaat uit alle ouders en verzorgers van leerlingen van de Droomspiegel.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit enthousiaste groep ouders die zich inzet voor de organisatie van diverse activiteiten op school. Denk daarbij aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, de avond4daagse en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje.

Om al deze activiteiten te kunnen organiseren vragen we alle ouders een ouderbijdrage te doen. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat voor schooljaar 2019-2020 uit de volgende ouders:
Dagelijks Bestuur:

Sima Sharma – Voorzitter

Rianne Brunt – Penningmeester

Sandrina Kreyen – Secretaris

Overige bestuursleden:

Nicole Kuik

William Hulshof

Joyce Hessing

Sabine Maas

Angelique Broekhuizen

Lenny Netteb

Nancy de Vries

Met vriendelijke groeten,

Heeft u vragen aan de oudervereniging of wilt u helpen bijéén van de activiteiten stuur dan een mail naar ov@droomspiegel.nl

Downloads

Jaarverslag-OV-2019-2020