De oudervereniging bestaat uit alle ouders en verzorgers van leerlingen van de Droomspiegel.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit enthousiaste groep ouders die zich inzet voor de organisatie van diverse activiteiten op school. Denk daarbij aan de Meet & Greet BBQ aan het begin van het schooljaar, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, de avond4daagse en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje.

Om al deze activiteiten te kunnen organiseren vragen we alle ouders een ouderbijdrage te doen. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat voor schooljaar 2018/2019 uit de volgende ouders:

Dagelijks Bestuur:

Ivanka Rosenboom – Voorzitter

Rianne Brunt – Penningmeester

Angelique Falcone – Secretaris

Overige bestuursleden:

Sandrina Kreyen

Mirjam van Kampen

Nicole Kuik

Ilja Claessen

Ilse Kuipers

Sima Sharma

Sabine Maas

Monique Vos

Heeft u vragen aan de oudervereniging of wilt u helpen bijéén van de activiteiten stuur dan een mail naar ov@droomspiegel.nl

Downloads

Presentatie ALV schooljaar 2018-2019
Notulen ALV schooljaar 2018-2019