Medezeggenschapsraad “de Droomspiegel”.

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad. Op deze pagina kunt u informatie vinden over (actuele) zaken rondom de Medezeggenschapsraad.

Ons emailadres is: mr@droomspiegel.nl
We nodigen u van harte uit ons te contacteren met vragen, klachten, etc.

Wie zijn wij?
De Medezeggenschapsraad (MR) op De Droomspiegel is een verplicht inspraakorgaan dat voor de helft uit een oudergeleding en voor de helft uit een personeelsgeleding bestaat. Het bestuur moet zijn voorstellen aan de MR voor advies of instemming voor leggen. De MR toetst die voorstellen maar kan ook zelf voorstellen aan het bestuur doen en bepaalt zo mede het beleid van de school.

Leden van de MR
Voorzitter – Nicole Kuik
Secretaris – Joly van Meurs

Joly van Meurs (personeelsgeleding)
Daisy Ringma (personeelsgeleding)
Joery van der Maas (personeelsgeleding)

Erno Klein (oudergeleding)
Nicole Kuik (oudergeleding)
Delano Zandgrond (oudergeleding)

Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiƫn, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel en beleidsmatige zaken op De Droomspiegel.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOfv) werkt met een GMR die de 28 scholen representeert.