In het schooljaar 2019-2020 hebben wij 8 bovenbouwgroepen.
1 groep 5, 2 groepen 5-6, 1 groep 6, 2 groepen 7 en 2 groepen 8.

Meester Jordi Hartman is teamleider van de bovenbouw. Hij stuurt de leerkrachten van de bovenbouw aan.

Marco Polo:
5c: Juf Samantha en Juf Jiska
5-6a: Juf Marijke
6c: Juf Leila
7a: Juf Rianne en Juf Anke
8a: Juf Marisa

Bosrand
5-6b: Juf Winnie en Juf Margret
7b: Juf Amber
8b: Meester Jordi