Erkend door de Nederlandse Dalton Vereniging

De Droomspiegel is een door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) erkende daltonschool. Het algemeen bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging erkent op grond van haar visitatie dat er op De Droomspiegel onderwijs wordt gegeven volgens de Daltonbeginselen als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten. Het algemeen bestuur verleent het bevoegd gezag toestemming dit gegeven in de naam van de school kenbaar te maken.

De bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Dalton Vereniging zijn en blijven op deze erkenning van toepassing. Voor meer info kunt u kijken op: www.dalton.nl

Maar wat is ‘dalton’ dan precies?

Het woord dalton heeft te maken met het gedachtegoed van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Zij heeft aan het begin van de vorige eeuw een geheel eigen visie ontwikkeld op de wijze waarop zij kinderen het beste tot leren kan laten komen. In het plaatsje Dalton, in de staat Massachusetts, heeft zij destijds haar ideeën in praktijk gebracht. In haar visie op onderwijs en opvoeden spelen de volgende drie basisprincipes een belangrijke rol: zelfstandigheid; vrijheid; samenwerken.De taak is het middel om die drie principes te verwezenlijken.

Ieder team heeft de vrijheid om al samenwerkend, zelfstandig vorm en inhoud te geven aan deze principes en dit vast te leggen in hun daltonboek. Hierdoor krijgt iedere daltonschool een herkenbaar eigen gezicht en zijn geen twee daltonscholen hetzelfde.