Ons team

Directie/MT:
Monique Ferwerda – directeur (ma t/m vr)
Hans van Hest – adjunct-directeur (ma t/m vr)
Jordi Hartman – teamleider (ma t/m vr)
Joyce den Bruigom – teamleider (ma t/m wo)

Groepsleerkrachten:
Locatie Marco Polo:
Groep 1/2A: Juf Melissa (ma t/m wo), Juf Petra (do, vr)
Groep 1/2B: Juf Marleen (ma, di), Juf Alessandra (wo t/m vr)
Groep 1/2C: Juf Jolanda (ma t/m vr)
Groep 3C: Juf Linda (ma t/m do), Juf Anke (vr)
Groep 3/4A: Meester Joery (ma t/m vr)
Groep 4C: Juf Anouk (ma t/m wo), Juf Romy (do, vr)
Groep 5C: Juf Samantha (ma t/m wo, vr), Juf Daisy (do)
Groep 5/6A: Juf Marijke (ma t/m vr)
Groep 6C: Juf Leila (ma t/m vr)
Groep 7A: Juf Vallerie (ma, di), Juf Rianne (wo t/m vr)
Groep 8A: Juf Marisa (ma t/m vr)

Locatie Bosrand:
Groep 1/2E: Juf Petra (ma, di, vr), Juf Sjoukje (wo, do)
Groep 1/2F: Juf Joyce (ma t/m wo), Juf Marleen (do, vr)
Groep 3B: Juf Sjoukje (ma, di), Juf Joly (wo t/m vr)
Groep 4B: Juf Daisy (ma, di), Juf Siham (wo t/m vr)
Groep 5/6B: Juf Winnie (ma t/m do), Juf Margret (vr)
Groep 7B: Juf Amber (ma t/m vr)
Groep 8B: Meester Jordi (ma t/m vr)

Vakspecialisten
Daltoncoördinator: Jordi Hartman
ICT-coördinator: Joery van der Maas
Cultuurcoördinator: Jordi Hartman
Rekenspecialist: Linda van Eijkelenborg
Motorisch remedial teacher: Joly van Meurs
Beeldcoach: Margret Jonkers en Joly van Meurs

Starterscoach, schoolopleider, talentenlab.
Drie dagen in de week is juffrouw Jacomine aanwezig op school om zich te ontfermen over onze startende leerkrachten en studenten. Zij coacht hen ‘on the job’. Daarnaast is Jacomine talentenlab-coördinator van onze school.

GMR
Jordi Hartman neemt zitting in de GMR van SKOfv, de GMR is de overkoepelende medezeggenschapsraad van het bestuur. Het controleert, adviseert en beslist met en naast het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe.

MR
De MR bestaat uit een drietal ouders en drie teamleden die samen de directie controleren en adviseren. Namens het team nemen Joly van Meurs, Linda van Eijkelenborg en Leila Kroesen zitting in de MR.

Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsassistent: Juffrouw Liesbeth (maandag t/m vrijdag)
Schoolassistent: Juffrouw Seriana (dinsdag t/m vrijdag)
Conciërge: Juffrouw Sandra (maandag t/m vrijdag)
Administratief medewerker: Juffrouw Luz Elena Carrero (ma, di, do, vr)
Remedial Teacher (vrijwillig): Meester Erwin (dinsdag en donderdag)
Conciërge (vrijwillig): Meester John (maandag)
Vakleerkracht gymnastiek: Meester Willard (ma, do, vr)
Vakleerkracht gymnastiek: Meester Wim (do)
Vakleerkracht gymnastiek: Meester Michiel (do, vr)